วิชางานใบตอง

ฝึกงานใบตองใช้ในงานพิธีสำคัญ และเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ลำดับ

รายชื่อวิชา

 1

 กลีบฟันปลา

 2

 กลีบกุหลาบ

 3

 กลีบกุหลาบแย้ม

 4

 กลีบเส้นครุฑ

 5

 กลีบบัว

 6

 กลีบหักคอม้า

 7

 กลีบเย็บถาดลายต่าง ๆ

 8

 กระทงดอกไม้ และกรวยครอบ

 9

 การถึกตะขาบ

 10

 การห่อขนมทรงเตี้ย, ทรงสูง

 11

 กาทำกระทงลอย

 12

 ถาดกุหลาบ

 13

 กลีบผีเสื้อ

 14

 ถาดกลีบหมากเป็ง

 15

 การห่อขนมแบบต่าง ๆ

 16

 การทำบายศรี

 17

 กลีบฟันปลาสองชั้น