ตารางการฝึกอบรม แผนกอาหารและโภชนาการ

 ลำดับรายวิชา ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวนวัน 

 1

การจัดโต๊ะอาหารและการบริการ 10-21 ตุลาคม  59

 10

 2

ขนมอบและเบเกอรี่ 25 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 59

 26

 3

ขนมไทย 6 ธันวาคม 59- 6 มกราคม 60

 23

 4

อาหารว่าง 9 -  27 มกราคม 60

15

 5

อาหารไทย30 มกราคม  - 10 กุมภาพันธ์ 60

10

 6

 การถนอมอาหาร

13 กุมภาพันธ์  - 3 มีนาคม 60

 15

 7

งานใบตอง 6-10 มีนาคม 60

5

 8

การแกะสลักผักและผลไม้13 - 17  มีนาคม 60

  5

9

 การจัดดอกไม้สด 20 - 24 มีนาคม 60

5