ตารางการฝึกอบรม แผนกอาหารและโภชนาการ

 ลำดับรายวิชา ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวนวัน 

 1

งานใบตอง 17-21 เมษายน60

 10

 2

การแกะสลักผักและผลไม้ 24-28 เมษายน60

 26

 3

การจัดดอกไม้สด 1-5พฤษภาคม 60

 23

 4

ขนมไทย 8 พฤษภาคม-2มิถุนายน 60

15

 5

อาหารไทย5-16 มิถุนายน 60

10

 6

 การจัดโต๊ะอาหารและการบริการ

19-30 มิถุนายน 60

 15

 7

อาหารว่าง 3-21 กรกฎาคม 60

5

 8

การถนอมอาหาร24 กรกฎาคม-11สิงหาคม60

  5

9

 ขนมอบและเบเกอรี่ 14 สิงหาคม-22กันยายน 60

5