วิชาการจัดดอกไม้สด
  • ฝึกการจัดดอกไม้สดอย่างง่าย สำหรับในชีวิตประจำวัน โดยใช้ดอกไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่น และดอกไม้ที่หาได้ในท้องตลาดทั่วไป
  • ฝึกการจัดดอกไม้สำหรับงานในพิธีต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
  • ฝึกการัดดอกไม้สำหรับในงานจัดเลี้ยง

ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

ลำดับ

รายชื่อวิชา

 1

 แจกันทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า

 2

 แจกันทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก

 3

 แจกันทรงพุ่ม

 4

 การจีดแจกันทรงบอลเชฟ

 5

 การจัดเชิงเทียนทรงตัว S

 6

 การจัดแจกันรูปตัว I

7

 การจัดเชิงเทียนทรงพุ่ม เชิงอิสระ

 8

 เชิงเทียนกรงนก

 9

 ทฤษฎีการจัดเชิงเทียนรูปแบบต่าง ๆ

 10

 ทฤษฎีการจัดดอกไม้หน้าเวที โพรเดียม

 11

 ช่อโบว์เก้

 12

 ช่อติดเสื้อ

 13

 การทำริบบิ้น

 14

 ช่อดอกไม้แสดงความยินดี

 15

 เชิงเทียนดอกไม้ในโอ่งดินแบบอิสระ