วิชาขนมไทย

ฝึกทักษะการทำขนมไทยขนิดต่าง ๆ สำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ และขนมไทยที่ใช้ในงานมงคล

ลำดับ

รายชื่อวิชา

 1

 ขนมตะโก้

 2

 ขนมสอดไส้

 3

 ขนมเทียน ไส้เค็ม - หวาน

 4

 ขนมหม้อแกงถั่ว

 5

 ขนมต้ม

 6

 ขนมชั้น

 7

 ขนมกล้วย

 8

 ขนมฟักทอง

 9

 ขนมมัน

 10

 ขนมหยกมณี

 11

 ทับทิมกรองบ

 12

 ขนมกลีบลำดวน

 13

 ลูกชุบ

 14

  ขนมปุยฝ้าย

 15

 ซ่าหริ่ม

 16

 ขนมเม็ดขนุน

 17

 ข้าวเหนียวหน้าสังขยา

 18

 ข้าวต้มมัด

 19

 ถั้วแปบไส้หวาน

 20

 ขนมครองแครงกรอบ

 21

 ขนมดอกจอก

 22

 กล้วยทอด มันทอด

 23

 วุ้นนมสด วุ้นหน้ากะทิ

 24

 ครองแครงน้ำกะทิ

 25

 ขนมตาล

 26

 ขนมทองเอก

 27

 ขนมไข่นกกระทา

 28

 ขนมปลากริมไข่เต่า

 29

 ขนมยิ้มเสน่ห์

 30

 ขนมหม้อแกงเผือก

 31

 ข้าวเหนียวปิ้ง ไส้เผือก - ไส้กล้วย

 32

 ขนมเล็บมือนาง