ครูนิจขอแนะนำเว็บไซต์ครูนิจดอทคอม WWW.KRUNID.COM

  

  "ตำราอาหารไทยออนไลน์" เพื่อคนไทยทั้งโลก 

 

 สอนอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่าง แกะสลัก เบเกอรี่ งานใบตอง จัดโต๊ะอาหาร ถนอมอาหาร  หลักสูตร 6 เดือน มีที่พักฟรี ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

เว็บครูนิจ ขอเป็นสื่อกลางเผยแผ่ สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้กับคนไทยทุกมุมโลก

 

สอนฟรี และให้คำปรึกษากันฟรีๆ

โดย อ.เยาวนิจ ไวทยะวิจิตร (ครูนิจ)

หัวหน้าแผนกโภชนาการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

 

ครูนิจแนะนำศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Template Chooser

mitra_dark
หน้าแรก arrow การสมัครเข้ารับฝึกอบรม
การสมัครเรียน และสวัสดิการโดยละเอียด PDF พิมพ์ อีเมล์
 
     การสมัครเรียน และสวัสดิการโดยละเอียด    
 

สถานที่ : ดูแผนที่โดยละเอียดคลิ๊กที่ลิ้งค์ http://www.krunid.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=8&Itemid=54

สำหรับท่านที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง มาดังนี้

1. มาเริ่มต้นที่ตลาดรังสิต ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

2. ไปตลาดสุชาติ ห่างจากตลาดรังสิตประมาณ 2-3 ป้ายรถประจำทาง

3. มีรถโดยสารไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยู่ในตลาดสุชาติ ให้สอบถามจากคนแถวนั้น

4.พอขึ้นรถได้แล้ว บอก กับกระเป๋ารถว่า ลงที่ วิทยาลัยเกษตรบางไทร

ซึ่งถึงก่อนศูนย์ศิลปาชีพ ประมาณ 3 ป้าย

5. เดินเข้ามาตามถนนคอนกรีต ประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงวิทยาลัยเกษตร

6.สอบถามหาแผนกโภชนการ ซึ่งเดินเข้าไปจะเห็นเอง

ถ้าอ่านแล้วยังไม่มาไม่ถูกให้ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ของ

ศูนย์ศิลปาชีพ    เบอร์โทร 035 366252-4

แผนกโภชนาการ
           
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
           
ตำบลโพธิ์แตง
           
อำเภอบางไทร 
            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            13290

เบอร์โทร 035-366305-6 ต่อ 105

ครูนิจ 086-6195100  กรุณาติดต่อในเวลาราชการ(หากครูนิจติดการสอนอยู่ ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้โทรติดต่อใหม่)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1.อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

 

2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือก็สามารถสมัครได้

 

3.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนหลักฐานการสมัคร

 

3.1สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3.2รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ปี จำนวน 2 รูป

 

4.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเหลือง จำนวน 1 ชุด

 

5.สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ชุด

 

ค่าสมัครเรียน: ชำระครั้งเดียว 500 บาท เรียนได้ทุกวิชา ตลอดหลักสูตร 6 เดือนหรือ สามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้แต่ต้องภายในรุ่นนั้นๆ  จะมาจ่ายด้วยตนเองวันสมัคร หรือจะธนาณัติสั่งจ่าย

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร  ที่อยู่ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290  สั่งจ่าย ปณ. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ทางครูนิจ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ทางแผนกโภชนาการ มีงบสนับสนุนน้อยมาก แต่ในทางตรงกันข้าม รายจ่ายในแต่ละรุ่น มีมาก จนทางแผนกจำเป็นต้องหารายได้ เพื่อทำให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น ทางแผนกโภชนาการ จำเป็นต้อง เก็บค่า วัสดุฝึก 500 บาท (ตามที่กล่าวไปแล้ว)

และอีกประการหนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้ตั้งใจฝึกฝนเพราะท่านมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าวัสดุฝึกแม้เพียงน้อยนิด ก็ตาม

สวัสดิการในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม:   ทางศูนย์ มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้ท่านฟรี เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างแท้จริงดังนี้

 

1.ที่พักอาศัย ฟรี ตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ารับการอบรมกับทางศูนย์

 

 (รวมน้ำไฟและที่พักอาศัย)

 

2.ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าฝึกอบรมแต่ละ

 

วิชาค่าวิทยากรที่เชิญมา ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

 

ทางแผนกโภชนาการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

 

3.ผลงานที่ได้จากการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกทุกท่านมีสิทธิในการใช้

 

หรือรับประทานได้ฟรีในห้องฝึก แต่หากต้องการนำกลับที่พักด้วย

 

ต้องซื้อกลับในราคาต้นทุน 

 

 (มีบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อหาต้นทุนให้เห็นชัดเจน)

 

 

ครูนิจ ในฐานะคุณครูผู้สอนหลักของทุกวิชา ขอเน้นให้กับผู้สนใจได้ทราบว่า คุณครูและทางแผนกโภชนาการ ไม่มีนโยบายแสวงหาผลกำไรจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ตรงกันข้าม เรามุ่งหวังเพียงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพด้านโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ครูนิจ ยิ่งต้องทุ่มเทการสอน โดยไม่ได้รับค่าสอนจากทางศูนย์ศิลปาชีพ แต่อย่างใด แต่หากวิชาใดที่ครูนิจไม่สามารถสอนได้ ครูนิจจะเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาสอนให้ และค่าใช้จ่ายทางแผนกโภชนาการออกให้ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้ก้าวหน้า และพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

 ขอเพียงให้ท่านตั้งใจเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปทำประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ครูนิจก็ภูมิใจแล้ว

 

 

 
ถัดไป >

ลิ้งค์ต่างๆที่น่าสนใจ

เฟสบุ๊ค ครูนิจ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

 

 

ขอบคุณที่เยี่ยมชม

สวัสดีครับ

 

ขณะนี้เวบ ครูนิจ กำลัง ปรับปรุงให้ทันสมัย น่าอ่านขึ้นนะครับ

 

จะนำสูตรอาหารมาลงเพิ่มเติม และ มีสินค้า ที่ ค้นคิด ใหม่ๆ มาจำหน่าย

 

โปรดติดตามนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Joomlamarket.de
© 2018 Krunid : เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ ขนมไทย อาหารไทย สอนกันฟรีๆ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.