น้ำยาเร่งราก

(1/1)

nopadol:
"น้ำยาเร่งราก" ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น เป็น "สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช" (Plants growth regulators) {บ่อยครั้งมักเรียกกันว่า "ฮอร์โมนพืช" (Plants hormones) แต่เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่คลาดเคลื่อน ปัจจุบันจึงมีการสนับสนุนให้ใช้คำว่า "สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช" แทน}*** กลุ่ม Auxin ชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ "น้ำยาเร่งราก" ที่ใช้บ่อยมี 2 ชนิด คือ Indol Acetic Acid (IAA) และ Indol Butyric Acid (IBA) มีอยู่ 2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ คือ
1. แบบของเหลว (ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย) มักนิยมใช้กับ การตอนกิ่ง การปักชำพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ หรือไม้เนื้ออ่อน
2. แบบผง มักนิยมใช้ในการปักชำทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อนหลายชนิดก็ใช้ได้ครับ แต่ต้องเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างมีความทนทานสักหน่อยนะครับ เช่น ฤๅษีผสมเสร็จ เป็นต้น)

การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มของ Auxin และใช้กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ต้องระมัดระวังในเรื่องของอัตราส่วนที่ใช้และความเข้มข้นด้วยนะครับ เพราะสารฯ กลุ่มนี้บางชนิด (เช่น 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)) ในอัตราส่วนที่เข้มข้น มักนิยมใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) โดยมีกลไกการทำงานคือ สารนี้จะไปเร่งปฏิกิริยาแห่งชีวิต (metabolism) บางปฏิกิริยา ในต้นพืช (โดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว) ให้เกิดในต้นพืชจนเกินขีดจำกัดของต้นพืช จึงทำให้พืชนั้นตายครับ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการใช้ให้ดีครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อการออกรากของพืช จากประสพการณ์การปลูกต้นไม้ของเพื่อนผมบางท่านนะครับ คือ สารป้องกันกำจัดเชื้อราชั้นสูงที่ก่อโรคพืชหลายชนิด (ตัวอย่างเช่น คาร์เบนดาซิม และออโธไซด์ (แคบเทน) เป็นต้น) มีผลข้างเคียงที่จะขัดขวางการออกรากของพืชที่ปักชำกิ่ง หรือพืชที่ทำการล่อรากหลายชนิดครับ ดังนั้นการใช้และการเลือกใช้ชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืช ก็มีผลต่อการออกรากด้วยนะครับ

*** คำว่า "ฮอร์โมน" (Hormone) นั้น ถูกตั้งขึ้นเมื่อมีการค้นพบสารกลุ่มนี้ในสัตว์เป็นครั้งแรก โดยมีคำจำกัดความของคำคำนี้หมายความว่า "กลุ่มสารเคมีใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในร่างกายของสิ่งมีชีวิต โดยสร้างจากโครงสร้างใดๆ โครงสร้างหนึ่ง แล้วลำเลียงไปตามระบบลำเลียงในสิ่งมีชีวิตนั้น จนกระทั่งไปถึงโครงสร้างอีกอย่างหนึ่ง (ที่ไม่ใช่แหล่งที่สร้างสารนี้) เรียกว่า โครงสร้างเป้าหมาย และมีผลให้เกิดการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเป้าหมายนี้เพียงเท่านั้น โดยที่สารนี้ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อของแหล่งที่สร้างสารและเนื้อเยื่ออื่นๆ ตลอดเส้นทางลำเลียงสารนี้ ยกเว้นเพียงโครงสร้างเป้าหมายของสารนี้เท่านั้น"
ในครั้งแรกที่มีการค้นพบสารเคมีในพืชที่มีลักษณะคล้ายสารเคมีในสัตว์กลุ่มนี้ ก็เรียกกันว่า "ฮอร์โมนพืช" แต่จากการศึกษาต่อมาพบว่า สารเคมีกลุ่มนี้ในพืช แตกต่างจากที่พบในสัตว์ คือ มีแหล่งที่สร้างหลายแหล่ง และมีโครงสร้างเป้าหมายหลายที่ และที่สำคัญคือ สารเคมีเหล่านี้ มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อทั้งแหล่งที่สร้างสารนี้ในพืช โครงสร้างเป้าหมาย ตลอดจนเนื้อเยื่อต่างๆ ตลอดเส้นทางที่สารเหล่านี้ได้ถูกลำเลียงไปในต้นพืช ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงจากการเหนี่ยวนำของสารเคมีนี้ จึงมีการสนับสนุนให้ใช้คำว่า "สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช" เรียกสารเคมีกลุ่มนี้ที่พบในต้นพืช รวมถึงกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่พบในธรรมชาติ แต่ให้ผลต่อต้นพืชแบบเดียวกันกับสารกลุ่มนี้ ทดแทนคำว่า "ฮอร์โมนพืช" ครับ (งงไหมครับ?)

http://www.pantown.com/board.php?id=15361&area=4&name=board14&topic=582&action=view

nopadol:
http://bbznet.pukpik.com/scripts/view.php?user=oborchid&board=4&id=7&c=1&order=numview

  « เมื่อ 02/09/2008 , 23:37:49 »   Edit
--------------------------------------------------------------------------------จำหน่าย B1 วิตามิน b1 สารฟื้นฟูเร่งรากของต้นไม้
ชื่อสามัญ I-naphthyl acetic acid
สารออกฤทธิ์ Alpha naphthaleneacetic acid 0.04%
ชื่อการค้า Liquinox Start
ประโยชน์ ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้
ลิควินอกซ์ สตาร์ท เป็นสารละลายของสารที่ช่วยในการเจริญเติบโต ซึ่งประกอบด้วย วิตามินบี1, สารคล้ายฮอร์โมน(และตัวควบคุมกรเจริญเติบโตของพืช), สารสกัดจาก yucca, คีเลทของเหล็ก, และกรดฟอสฟอริก ซึ่งนำมาผสมกันเพื่อกระตุ้นการเจริญของรากและลดการช็อกจากการย้ายปลูกพืช
ขนาด 235 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 80 บาท 

nopadol:
เปรียบเทียบระหว่าง B1 - รูทโกร


บทความนี้เคยคงในหน้าบอร์ดห้องต้นไม้มาแล้วนะครับ

B1>>>ทุกท่านคงรู้จักดี..มีสารNAA เป็นส่วนผสม(ขอไม่กล่าวถึงสารอื่น)
รูทโกร>>>มีสาร IBA เป็นส่วนผสม(ไม่ขอกล่าวถึงสารอื่นเช่นกัน)
Auxin>>>มีสารที่เรารู้จักกันอยู่ 2 ตัวคือ IBA,NAA ซึ่งเป็นสารเร่งรากทั้งคู่
แต่ NAA มีราคาถูกกว่า

เอาที่ความเหมือน>>>รูทโกรและบี1มีมีคุณสมบัติช่วยเร่งรากได้เหมือนกัน
เพราะต่างก็มีสารในกลุ่ม Auxin

สิ่งที่บี1 ทำได้ แต่ รูทโกร ทำไม่ได้>>>บี1 สามารถทำให้ต้นไม้สดชื่นขึ้นได้
สดชื่นในที่นี้เหมือนกับคนได้กินยาโด๊ปอ่ะครับ แบบว่ามีแรง คึกคัก เพราะบี1
ได้มีการผสมวิตามิน และ สารอื่นๆที่มีประโยชน์กับพืช (แต่ NAA ไม่ได้ช่วยให้สดชื่นนะครับ)

และถ้าอยากให้ต้นไม้สดชี๊นสดชื่น จะใช้ รูทโกร แทน บี1 ดีใหม>>> คำตอบคือ
อาจจะดีหรือไม่ก็ได้ ให้ท่านพิจารณาเอง เพราะปลายทางอาจออกมาเหมือนกันครับ
บี1 เมื่อเราฉีดพ่น หรือรดลงดิน วิตามินและสารอื่นๆ(ไม่รวม NAA) จะเข้าไปกระตุ้น
ให้ต้นไม้มีกำลังวังชาได้โดยตรง โดยที่สารNAA ก็จะไปช่วยทำให้รากเยอะขึ้น
ส่วนรูทโกร เมื่อเราทำการฉีดพ่นหรือรดลงไปนั้น จะมีผลทำให้รากเจริญ
หรือแผ่ขยายเท่านั้น และต่อจากนี้หากในดินมีธาตุอาหารเพียงพอ
ต้นไม้ก็จะงามและสดชื่นได้เช่นกัน แต่รูทโกรอาจใช้เวลาเห็นผลในข้อนี้นานหน่อย
และมีปัจจัยจากธาตุอาหารในดินมาแปรผัน

สรุปปลีกย่อยอื่นๆ>>>บี1 มีสารเร่งราก(ผสม)เพราะมีสาร NAA และช่วยให้ราก
มีความสมบูรณ์จากสารหรือวิตามินตัวอื่นๆ อีกทั้งบี1 ยังช่วยทำให้ต้นไม้สดชื่น
ดูมีกำลังวังชาจากสารหรือวิตามินอื่นๆด้วยเช่นกัน...
รูทโกร เป็นสารเร่งราก เพราะมีสาร IBA ไม่ได้มีการผสมวิตามินหรือ
สารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ต้นไม้สดชื่น
ฉะนั้นรูทโกรช่วยเร่งราก ส่วนรากจะสมบูรณ์มากหรือน้อย
คงต้องพึ่งปัจจัยอื่นแล้วแหละ...

และจากการเคยได้ทดลองในขั้นตอนการตอนกิ่ง ผลปรากฏว่า
ผลที่ได้และจำนวนเวลามิได้แตกต่างกันนัก...

จึงสรุปได้ว่าเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเถอะ มันเปลือง
แต่ด้วยอันตรายที่สารเร่งราก(รูทโกร)มีนั้น ผมจึงเลือกใช้ บี1
แถมยังได้ยาโด๊ปจากบี1 ด้วยอีกตะหาก

สรุปอีกครั้ง บี1 & รูทโกร มีสารเร่งรากในกลุ่ม Auxin เช่นเดียวกัน
แต่บี1 สามารถบำรุงส่วนอื่นๆนอกจากรากได้ด้วย..
ซึ่งหากต้องการใช้เร่งรากในการปักชำกิ่ง,ตอนกิ่ง ฯ
สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง
หากต้องการบำรุงส่วนอื่นให้สดชื่นดูดีมีเลือดสาด เอ้ย เลือดฝาด
ให้เลือกใช้บี1

ระวัง::มิใช่ว่าอยากให้ต้นไม้สดชื่นก็เอาแต่รดด้วย บี1 นะ เอาแค่พอเขางาม
แล้วก็บำรุงปุ๋ยแบบปกติเถอะ จะปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยเคมี ก็ตามสะดวกครับ
ขอแค่ใช้ให้พอดี...อย่ามากไป...เท่านั้น..ก็โอ... 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nueng-ta-wun&month=18-04-2009&group=5&gblog=1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ