เนื้อหาเลข ป.6

(1/1)

nopadol:
จำนวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
สมการและการแก้สมการ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
มุมและเศษส่วนของเส้นตรง
เส้นขนาน
ทิศและแผนผัง
เศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน
ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม
การหารทศนิยม

nopadol:
บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
บท ที่ 5. เส้นขนาน
บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. การหารทศนิยม
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปวงกลม
บทที่ 13. บทประยุกต์
บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

http://www.tutorhouse.org/detail.php?g=3&id=14&PHPSESSID=3db8678a451e3b4c35a70aed577c8591

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ