เนื้อหาเลข ป.5

(1/1)

nopadol:
จำนวนนับ
การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
มุม
เส้นขนาน
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เศษส่วน
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน
ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม
บทประยุกต์

nopadol:
บทที่ 1. จำนวนนับ
บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 3. มุม
บทที่ 4. เส้นขนาน
บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. บทประยุกต์
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13. รูปวงกลม
บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

http://www.tutorhouse.org/detail.php?g=3&id=13&PHPSESSID=3db8678a451e3b4c35a70aed577c8591

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ