ตำราอาหารไทย

เรื่องเล่าแฟนครูนิจ => พลอยเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: nopadol ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011, 05:02:46 PMหัวข้อ: sell blue zircon
เริ่มหัวข้อโดย: nopadol ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011, 05:02:46 PM
 Sell Blue zircon

very sheap price

--------------------------------------------------------------------------------
เพทายไซร์ Zircon  size 5*7
ถ้าซื้อ 1-10 กระรัต   ราคา  กระรัตละ  210  บาท               buy 1-10 carat  210 Bath/carat
ถ้าซื้อ 11-50 กระรัต ราคา   กระรัตละ 200  บาท               buy 11-50 carat  200 Bath/carat
ถ้าซื้อ  51-100 กระรัต ราคา กระรัตละ 180  บาท               buy 51-100 carat  180Bath/carat
ถ้าซื้อ  101-500 กระรัต ราคา กระรัตละ 160  บาท              buy 101-500carat  160 Bath/carat
ถ้าซื้อ  501-1000 กระรัต ราคา กระรัตละ 130  บาท           buy 501-1000 carat  130 Bath/carat
ถ้าซื้อ  1000-5000 กระรัต ราคา กระรัตละ 110  บาท            buy 1001-5000 carat  110 Bath/carat
ถ้าซื้อ  5000 ขึ้นไป ราคากระรัตละ 100  บาท                   buy 5000 carat up  100 Bath/carat

เพทายไซร์ 4*6 Zircon sise 4*6
ถ้าซื้อ 1-10 กระรัต  ราคา  กระรัตละ  185  บาท             buy 1-10 carat  185  Bath/carat
ถ้าซื้อ 11-50 กระรัต ราคา   กระรัตละ 175 บาท             buy 11-50 carat  175   Bath/carat
ถ้าซื้อ  51-100 กระรัต ราคา กระรัตละ 155 บาท            buy 51-100 carat  155   Bath/carat
ถ้าซื้อ  101-500 กระรัต ราคา กระรัตละ 135 บาท           buy 101-500 carat  135  Bath/carat
ถ้าซื้อ  501-1000 กระรัต ราคา กระรัตละ 105  บาท          buy 501-1000 carat  105   Bath/carat
ถ้าซื้อ  1001-5000 กระรัต ราคา กระรัตละ 95  บาท          buy 1001-5000 carat  95  Bath/carat
ถ้าซื้อ  5000 ขึ้นไป ราคากระรัตละ 85  บาท                   buy 5000 up carat  85  Bath/carat